за фирмата

Моята снимка
София, ул. Миджур, Лозенец, София, Bulgaria
РЕМ ГРУП 1 е електро фирма в София, извършваща следните услуги: изграждане на електрически инсталациии, вентилазионни инсталации, заземителни инсталации, гръмоотводни инсталации, мълниезащити, монтаж на ключове и контакти, инсталации зад гипсокартон, гофрирани тръби. РЕМ ГРУП КОНТРОЛ е фирма за електрически лабораторни измервания. Притежава електро-техническа лаборатория за лабораторни електро измервания с протоколи. remgroup1ood@gmail.com

четвъртък, 21 май 2009 г.

Електро инсталации

Изкъртаване на канал за гофрирани тръби и направа на легла за конзоли и разпределителни кутии

Изграждането на електрическа инсталация е желателно да започне с монтажа на носещите елементи за апаратурата и проводниците на инсталацията. Носещите елементи са гофрирани тръби за проводниците, конзоли за контактите и ключовете и разклонителните кутии за свързването на проводниците. Желателно е електрическите проводници да бъдат в гофрирани тръби, които позволяват в последствие допълнително изтегляне на нов токов кръг, като спестяват ненужното разкъртване на вече готовата мазилка, шпакловането на същата и ново боядисване на цяла стена. Количеството апаратура по БДС в определени помещения не винаги отговаря на нуждите на потребителя. Една електрическа инсталация в гофрирани тръби винаги спестява в последствие ненужни разходи по възстановяването на мазилка в дадено помещение.Монтаж на кабелоносещи скари, PVС тръбна разводка.

Изграждането на електрически инсталации, открит монтаж, започва с монтаж на кабелоносещи системи и тръбна разводка. Кабелоносещите системи се изпълняват с поцинковани кабелоносещи скари или кабелоносещи скари със специализирано покритие за обекти с открити химични процеси. Кабелоносещите скари служат за прекарването на кабелоносещите проводници от електрическото табло до точката на спускане до електрическата апаратура (ключ или контакт). Спускането от кабелоносещите скари се изпълнява с PVC тръба или метална тръба укрепени с тръбни скоби към съществуващата стена.Осветителни тела за пазарни комплекси, магазини, офиси, паркови, улични и градински осветителни тела.

Външното осветление се подбира според нуждите на обекта и необходимоста от осветяване или маркиране на същия. При този вид осветяване е желателно да се подбират осветителни тела с IP 44-65 и продължителен живит на осветителя, това спестява трудоемката подмяна на осветители, спирането на търговския процес и допълнитело заплащане за труд извън гаранционните условия по сключените договори.


Гофрирани тръби за кабелна разводка на електрически инсталации.
Гофрирани тръби - най добрия начин за кабелна разводка. Спестяващи едно бъдещо къртене на стена, измазване на стена, шпакловане на стена, боядисване на стена. Дават възможност за постоянно ползване на помещенията. При направа на нов токов крък на инсталация с гофрирани тръби - 4 до 6 часа неизползване на помещението, при направа на нов токов кръг на инсталация изпълнена с ПВВМ (изкован кабел под мазилката) - 10 до 15 дни неизползване на помещението. Електрическа инсталация в гофрирани тръби - спестяване на бъдещи разходи от пари и време.


Мълниезащитни инсталации, мълниеотводни активни и пасивни устройства.

Активна мълниезащита - идеалната възможност да се икономисат пари и материали при изпълнението на мълниеотводна инсталаия. Минимално количество на мълниеотводни пръти, максимално свободна площ на покривно пространство. Всяко магнитно поле създадено от облаците - причинителят на мълнията - активира мълниезащитата създаваща магнитно поле с формата на чадър над защитения обект.
Електрически Разпредел Разпределителни електромерни табла изпълнени според изискванията на НЕК

Разпределителни електромерни табла изпълнени според изискванията на НЕК. Цената за клиената се формира без цена за доставка на електромери, които се получават от НЕК. При необходимост изработване на проекти за електромерни табла и външни електрическо захранване със задължението за съгласуването на същите с подрайонното управление на Електроразпределение София или страната.Рем Груп 1 ООД


http://www.remgroup1.com/